a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

MEC (niet meer van toepassing)

voorheen milieu educatief centrum Assen, heet nu Duurzaamheidscentrum Assen

MER

milieueffectrapportage

MFA

multifunctionele accommodatie

mkb

midden- en kleinbedrijf