a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

CBK

Centrum Beeldende Kunst Drenthe
Stichting CBK Drenthe is per 1 januari 2016 gestopt met haar activiteiten.

CEO

cliƫntervaringsonderzoek

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin in Assen
Voorheen: Netwerk waarin GGD, Icare, NoorderMaat, Bureau Jeugdzorg en Brede School samenwerkten. In 2016 opgeheven. Team Jeugd van de gemeente en buurtteams Vaart Welzijn hebben de taken overgenomen.

COG

Christelijke onderwijsgroep
De Christelijke Onderwijsgroep Drenthe heeft 18 basisscholen onder haar verantwoordelijkheid, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs, in 4 Drentse gemeenten: Assen, Aa en Hunze, Noordenveld en Midden Drenthe.

CP

collegeprogramma

CPB

Onderzoeksinstituut dat sinds 1945 economische beleidsanalyses maakt op het snijvlak van de economische wetenschap en het overheidsbeleid.