a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

IBOR

integraal beheer van de openbare ruimte

IKC

Integraal kindcentrum

ISD (niet meer van toepassing)

voorheen: intergemeentelijke sociale dienst, vanaf 2016 Werkplein Drentsche Aa

IZA

instituut zorgverzekering ambtenaren Nederland
zorgverzekeraar voor iedereen die werkt bij de (semi)overheid